בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר 'ואותנו הוציא משם', ועל דבר זה צווה הקב"ה בתורה 'וזכרת כי עבד היית' כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית." (רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה ,פרק ז, הלכה א).

כל הגדה והכפולות שלה

בכל מהדורה בהגדה משתתפים 45 מאיירים ומעצבים גרפיים מוכשרים, צעירים לצד ותיקים, כאשר כל אחד קיבל קטע טקסט אותו אייר לפי סגנונו ופרשנותו – מאיורים ידניים ועד כאלה שנעשו במחשב.

*מומלץ לצפייה במסך מחשב :)